Όταν το φύλο ενός εμβρύου καθορίζεται με προεμφυτευτική διάγνωση και εν συνεχεία επιλέγεται για μεταφορά ώστε να αποφευχθούν φυλοσύνδετα νοσήματα.