Η κύηση εκτός της μήτρας . Αυτό συνήθως συμβαίνει στις σάλπιγγες αλλά μπορεί να συμβεί στην ωοθήκη και γενικά σε όλη την περιτοναϊκή κοιλότητα.