Η διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια που συλλέγονται από την γυναίκα αναμειγνύονται με σπερματοζωάρια και τοποθετούνται άμεσα στην σάλπιγγα της γυναίκα ούτως ώστε να γονιμοποιηθούν ενδοσωματικά (in vivo).