Η κατάσταση κατά την οποία το ενδομήτριο (που κανονικά επικαλύπτει το εσωτερικό της μήτρας ) αναπτύσσεται και σε περιοχές εκτός της μήτρας. Μπορεί να δημιουργήσει κύστες , πόνο καθώς και υπογονιμότητα .