Η διαδικασία κατά την οποία ένα έμβρυο εμφυτεύεται (προσκολλάται) στο ενδομήτριο ( εσωτερικό κάλυμμα της μήτρας).