Η μεταφορά ενός ή περισσοτέρων εμβρύων στο σώμα μιας γυναίκας.