Το άτομο που συναινεί στην χρησιμοποίηση των γαμετών ή εμβρύων του για την θεραπεία άλλων ατόμων ή για ερευνητικούς σκοπούς.