Η αναρρόφηση ωοθυλακικού υγρού υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση με μια βελόνα που διαπερνά το ανώτερο κολπικό τοίχωμα.