Η διαδικασία κατά την οποία ο ζυγώτης (το κύτταρο που δημιουργήθηκε από την γονιμοποίηση) διαιρείται σε 2 θυγατρικά κύτταρα.