Η χημική ουσία που εμπεριέχει τις γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν την βιολογική ανάπτυξη όλων των κυτταρικών μορφών ζωής και των περισσοτέρων ιών. Πρόκειται για το κυρίως συστατικό των χρωμοσωμάτων.