Η ένωση των γενετικών κυττάρων (γαμετών) σε ένα κύτταρο (το ζυγωτό). Στους ανθρώπους αυτό συμβαίνει όταν ένα σπερματοζωάριο εισχωρεί στο ωάριο.