Στους άνδρες το σπερματοζωάριο ή στις γυναίκες το ωάριο. Όταν ενωθούν γίνεται η γονιμοποίηση και δημιουργούν το ζυγώτη.