Το έμβρυο που έχει αναπτυχθεί για 5-6 ημέρες μετά την γονιμοποίηση.