Η αποθήκευση ενός ή περισσοτέρων εμβρύων για μελλοντική χρήση με την μέθοδο της κρυοσυντήρησης.