Η αυτόματη απώλεια μιας κύησης πριν τις 20 εβδομάδες.