Η κατάσταση κατά την οποία ένας άντρας δεν μπορεί να προχωρήσει στην συνουσία ή δεν μπορεί να έχει στύση.