Διαδικασία η οποία πραγματοποιείται μεταξύ 16 και 20 εβδομάδων συνήθως, κατά την οποία γίνεται λήψη υγρού από τον αμνιακό σάκο μέσα στον οποίο το έμβρυο αναπτύσσεται. Το υγρό αυτό (αμνιακό) καθώς και τα εμβρυικά κύτταρα που περιέχονται σε αυτό στέλνονται προς ανάλυση προκειμένου να ανιχνευθούν τυχόν γενετικά νοσήματα του εμβρύου.