Η παντελής έλλειψη κινητών ( ζωντανών) σπερματοζωαρίων στο υγρό εκσπερμάτωσης ενός άντρα.