Το γονιμοποιημένο ωάριο που έχει την δυνατότητα να αναπτυχθεί σε ολοκληρωμένο ζώντα οργανισμό.