ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΑΙΥΑ & ΕΛΕΙΥΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό ανταποκρίθηκαν οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης στην πρόσκληση της Αρχής και της  ΕΛΕΙΥΑ για ανοιχτή συζήτηση την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Hilton.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Πρόεδρος της Αρχής κος Αριστείδης Αντσακλής κάνοντας αναφορά στο ΠΔ 10/ 2016. Ανέφερε ότι σκοπός του είναι η βελτίωση και ενίσχυση όλων των Μονάδων. Η Αρχή κατά τη διάρκεια του χρόνου επεσήμανε προβλήματα τα οποία αναγνωρίστηκαν από τις ΜΙΥΑ που ανταποκρίθηκαν άμεσα και επιτυχώς. Προέβη έπειτα στην αδειοδότηση των Μονάδων  κατά την οποία προέκυψαν κάποια προβλήματα με λίγες κρατικές Μονάδες. Σημειώθηκε επίσης ότι πρέπει να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στην Αρχή και τις Μονάδες διότι η Αρχή αποτελεί αρωγό τους. Στο πλαίσιο αυτού τέθηκαν ερωτήματα από Μονάδες, τα οποία απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το Νομοθετικό Έργο της Αρχής

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στο νομοθετικό έργο της Αρχής: το Προεδρικό Διάταγμα, την Υπουργική Απόφαση, τον Κώδικα Δεοντολογίας, την Εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ανακοινώθηκε ότι θα δημοσιευθεί Κανονιστική Απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για την Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση.

Ισχυροποίηση της παρουσίας της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Η Αρχή με την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί  τη χώρα που έπαψε πια να είναι απομονωμένη αλλά αποτελεί πλέον ισότιμο μέλος της ΕΕ προβάλλοντας επάξια το έργο και τα υψηλού επιπέδου επιτεύγματα που συντελούνται στην Ελλάδα στον τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Αρχείο Δοτών και Ηλεκτρονική Διασύνδεση Μονάδων

Όσον αφορά το Αρχείο Δοτών το κόστος Διασύνδεσης είναι μεγάλο και ασφαλώς  πρέπει να υπάρξει μέριμνα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η Αρχή τέλος ερευνά τις παραπλανητικές διαφημίσεις – ποσοστά που δεν είναι αληθή προασπίζοντας πάντα την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για μεθόδους Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.