Ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ι.Υ.Α. σχετικά με τις προϋποθέσεις της παρένθετης μητρότητας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής .

 

ΘΕMA: Όριο ηλικίας για την παρένθετη τα 45 έτη.

 

Το άρθρο 9 παρ. 1 του Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ Β’ 293/7.2.2017) προβλέπει τις προϋποθέσεις για την παρένθετη μητρότητα ως εξής: 1) ηλικία άνω των είκοσι πέντε (25) ετών και μέχρι σαράντα πέντε (45), 2) να έχει αποκτήσει τουλάχιστον ένα τέκνο και 3) να μην έχει υποβληθεί σε περισσότερες από δυο καισαρικές τομές, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) και της Αμερικάνικης Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM).

 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3305/2005, κατά την εφαρµογή των µεθόδων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) πρέπει να λαµβάνεται κυρίως υπόψη το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η εγκυμοσύνη σε μεγάλη ηλικία της μητέρας συνοδεύεται από μεγάλη αύξηση της μητρικής νοσηρότητας και της νεογνικής νοσηρότητας (κυρίως με γέννηση νεογνού με χαμηλό βάρος γέννησης) και θνησιμότητας.1 Έγκυες γυναίκες ηλικίας > 50 ετών έχουν τριπλάσιο κίνδυνο να γεννήσουν παιδιά με πρόωρο τοκετό, πολύ πρόωρο τοκετό και με χαμηλό βάρος γέννησης σε σύγκριση με έγκυες γυναίκες ηλικίας 20-29 ετών.1 Παιδιά που γεννήθηκαν με χαμηλό βάρος έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν μεταβολικό σύνδρομο και καρδιαγγειακά νοσήματα στην ενήλικη ζωή τους.2-4 Είναι τεκμηριωμένο ότι οι κυήσεις γυναικών ηλικίας > 45 ετών έχουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές, όπως υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη της κύησης.5 Ειδικά σε γυναίκες ηλικίας > 55 ετών, η συχνότητα εμφάνισης υπέρτασης της κύησης είναι 60% σε σύγκριση με 26% σε γυναίκες ηλικίας 50-54 ετών.6

Τον Ιανουάριο 2015 δημοσιεύθηκε, από την Αμερικανική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και την Εταιρεία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, κατευθυντήρια οδηγία για την παρένθετη μητρότητα.7 Προτάθηκε η παρένθετη μητέρα (κυοφόρος) να είναι ηλικίας μεταξύ 21 και 45 ετών. Σε περιπτώσεις που η κυοφόρος είναι ηλικίας > 45 ετών, θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για τους πιθανούς κινδύνους μιας κύησης σε μια γυναίκα προχωρημένης ηλικίας.7 Η υποψήφια κυοφόρος θα πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο που θα βεβαιώνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κύησης (the potential gestational carrier should undergo a complete medical evaluation by a qualified medical professional and be cleared for pregnancy before being considered). Στην έγγραφη συναίνεση θα πρέπει να αναφέρονται οι πιθανές επιπλοκές της κύησης, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας να απαιτηθεί παρατεταμένη κατάκλιση.7

Συμπερασματικά, το άρθρο 9 παρ. 1 του Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ Β’ 293/7.2.2017) είναι σύμφωνο με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, με σκοπό το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί και την ασφάλεια της κυοφόρου.7

 

Βιβλιογραφία

1.Salihu HM, Shumpert MNSlay MKirby RSAlexander GR. Childbearing beyond maternal age 50 and fetal outcomes in the United States. Obstet Gynecol 2003;102:1006-14.

2.Simmons R. Developmental origins of adult metabolic disease: concepts and controversies. Trends Endocrinol Metab 2005;16:390-94

3.Jansson T,Powell TL. Role of placenta in fetal programming: underlying mechanisms and potential interventional approaches. Clin Sci 2007;113:1-13

4.Leach L, Mann G. Consequences of fetal programming for cardiovascular disease in adulthood. Microcirculation 2011;18:253-55

5.Sauer MV. Reproduction at an advanced maternal age and maternal health. Fertil Steril 2015;103:1136-43.

6.Paulson RJ, Thornton MH, Francis MM, Salvador HS. Successful pregnancy in a 63-year-old woman. Fertil Steril 1997;67:949-51

7.Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine and Practice Committee for Assisted Reproductive Technology. Recommendations for practices utilizing gestational carriers: a committee opinion. Fertil Steril 2015;103:e1-e8.