Σε σχέση με το δημοσίευμα της 20ης Αυγούστου 2017  στην εφημερίδα Documento υπό τον τίτλο «Ζευγάρια στον Γολγοθά της εξωσωματικής» και υπότιτλο «Όταν το όνειρο της τεκνοποίησης συναντά σκοπέλους το Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας «Κυβέλη» προσφέρει μια ανοιχτή αγκαλιά στους επίδοξους γονείς», η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής θεωρεί ότι το δημοσίευμα αυτό θίγει άμεσα τη μεγάλη κοινωνική σημασία του θεσμού-μεθόδου της εξωσωματικής σύλληψης και της παρένθετης μητρότητας ,στον οποίο  θεσμό, από δεκαετίες ανά τον κόσμο, προσβλέπουν άτεκνα ζευγάρια για την απόκτηση τέκνων αλλά και κράτη και θεσμοί για την κάλυψη του πληθυσμιακού ελλείμματος και της υπογεννητικότητας.

Τα αναγραφόμενα στο ως άνω δημοσίευμα αναφορικά με την αδράνεια των αρμοδίων φορέων είναι πλήρως αναληθή και ψευδή δεδομένου ότι από διετίας σχεδόν έχουν δημοσιευθεί η ΥΑ 6901/2015 και το ΠΔ 10/2016 για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας – τους  όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αντίστοιχα. Επομένως και θεσμικό πλαίσιο υπάρχει και εφαρμόζεται, και τα σχετικά Κέντρα (Δημόσια και ιδιωτικά) έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο και τις ειδικές προδιαγραφές, και η Εθνική Αρχή για την ΙΥΑ λειτουργεί και έχει πράξει εξαιρετικά σημαντικό έργο μέχρι σήμερα, ασκώντας αυτεπάγγελτους ελέγχους, διερευνώντας καταγγελίες και αναφορές,  υποστηρίζοντας, ενημερώνοντας και απαντώντας σε ερωτήματα  ατόμων που έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν σε μεθόδους ΙΥΑ.

Τέτοιου είδους δημοσιεύματα υποβιβασμού κοινωνικών θεσμών με σκοπό την υποβάθμιση ή προώθησης ιδίων σκοπών, και δη θεσμών και μεθόδων για την εφαρμογή των οποίων στη χώρα μας έχουν αδειοδοτηθεί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς Ι.Υ.Α σπιλώνουν την αξιοπιστία των κρατικών δομών και προκαλούν ανασφάλεια στους πολίτες διαταράσσοντας τη δημόσια πίστη.

Ως εκ τούτου η Ε.Α.Ι.Υ.Α υπέβαλε αναφορά απευθυνόμενη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παρ 7 ν.3305/2005 σε κάθε αρμόδια Αρχή προς λήψη μέτρων.