Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με προωθητική ενέργεια της κλινικής ΙΑΣΩ  

Η απαγόρευση διαφήμισης που επιβλήθηκε με την από 223/07-06-16 απόφαση της Αρχής έως την έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ι.Υ.Α.) είναι απόλυτη.

Μόνη απόκλιση είναι δυνατή για δημόσιες ανακοινώσεις και συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις  με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σε σχέση με την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ι.Υ.Α.), ενημέρωση η οποία πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία απόλυτα τεκμηριωμένα και διεθνώς παραδεδειγμένα.

Σύμφωνα με τις πράξεις σας «προσφοράς 5 δωρεάν κύκλων εξωσωματικής» και καταχώρησης στο περιοδικό People (τεύχος Ιουνίου 2016) έχετε παραβεί την απαγόρευση διαφήμισης για την οποία η Αρχή επιφυλάσσεται να επιβάλει κυρώσεις.