Την Τρίτη 26 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα κοινή συνάντηση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και εκπροσώπων των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενσης Αναπαραγωγης (ΜΙΥΑ) και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης . Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το ΠΔ 10/2016 και την ΥΑ 6901/2015  για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, αντίστοιχα. Υπήρξε ένας εποικοδομητικός διάλογος σε κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία χορήγησης αδειών από την Αρχή ΙΥΑ.

 

Ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Α. Αντσακλής, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ.Λ. Κοτσίρης, τα μέλη κ. Σπ. Σαρρής, κ. Εμμ. Καναβάκης, κ. Κ. Καλαμπούκα

Φωτογραφία 1: Ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Α. Αντσακλής, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ.Λ. Κοτσίρης, τα μέλη κ. Σπ. Σαρρής, κ. Εμμ. Καναβάκης, κ. Κ. Καλαμπούκα

Φωτογραφία 2: Ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Α. Αντσακλής, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ.Λ. Κοτσίρης, τα μέλη κ. Σπ. Σαρρής, κ. Εμμ. Καναβάκης, κ. Κ. Καλαμπούκα

Φωτογραφία 2: Ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Α. Αντσακλής, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ.Λ. Κοτσίρης, τα μέλη κ. Σπ. Σαρρής, κ. Εμμ. Καναβάκης, κ. Κ. Καλαμπούκα

Φωτογραφία 3:  Εκπρόσωποι Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Υ.Α.) και Κρυοσυντήρησης (Μ.Κ.) από όλη τη χώρα

Φωτογραφία 3: Εκπρόσωποι Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Υ.Α.) και Κρυοσυντήρησης (Μ.Κ.) από όλη τη χώρα