ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σας ενημερώνει ότι την 9η Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Εξαιρετικό Συμβάν στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η συζήτηση για τα εξαιρετικά συμβάντα στην ΥΙΑ στην χώρα μας, η αξιολόγησή τους, καθώς και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού των ΜΙΥΑ/ΤΚ και Εργαστηρίων Γενετικής στην καταγραφή και κοινοποίηση των εξαιρετικών συμβάντων στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (άρθρο 18 Ν.3305/2005).

 

Προσκεκλημένοι στην Εκδήλωση είναι οι εκπρόσωποι των ΜΙΥΑ και ΤΚ και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΑΙΥΑ. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε σχολιασμό, εφόσον το επιθυμούν.
Ο Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου Ε.Α.Ι.Υ.Α.

Νικόλαος Βραχνής

Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ