Νέα ανακοίνωση της Αρχής σχετικά με την αντιμετώπιση της αναστολής του ανώτατου ορίου ηλικίας των 50 ετών ενόψει των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας

 

Η Αρχή στη συνεδρίαση της 9.4.2020 αποφάσισε να υιοθετήσει την ερμηνεία σύμφωνα με την οποία το ανώτατο όριο ηλικίας των 50 ετών για την υποβοηθούμενη γυναίκα συνιστά προθεσμία που αναστέλλεται για όσο διάστημα οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες αποτρέπουν την επιχείρηση εμβρυομεταφοράς λόγω της πανδημίας.

Η αναστολή αυτή άρχισε να ισχύει από 26.02.2020, ημέρα εμφάνισης στην Ελλάδα του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος κορονοϊού covid-19, και έληξε την 13.10.2020, με νεώτερη απόφαση της Αρχής στην από 30.09.2020 συνεδρίαση της.

Κατά συνέπεια, για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 50 ετών ως προς τις γυναίκες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύστασης δεν λαμβάνεται υπόψη το παραπάνω διάστημα αναστολής (δηλαδή από 26.02.2020 έως 13.10.2020).

Για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία, στις 26.02.2020 ήταν 49 ετών και 9 μηνών, δηλαδή συμπλήρωσε το 50ό έτος της ηλικίας της στις 26.05.2020, θεωρείται (κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα στη σύσταση) ότι συμπληρώνει το 50ό έτος 3 μήνες μετά της λήξη της αναστολής, δηλαδή στις 13.01.2021.