ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έχει οριστεί εκ του νόμου ως ο αρμόδιος φορέας για την συλλογή και αρχειοθέτηση των κλινικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων της δραστηριότητας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Ταυτόχρονα, οι ΜΙΥΑ και οι ΤΚ υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία, τα ιατρικά δεδομένα των προσώπων που υποβάλλονται σε μεθόδους ΙΥΑ και συναφείς τεχνικές, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την μέθοδο της παρένθετης μητρότητας τα έτη 2022 και 2023. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έτους 2022 διενεργήθηκαν σε όλες τις ΜΙΥΑ της Ελλάδος συνολικά 194 εμβρυομεταφορές σε κυοφόρους, από τις οποίες προέκυψαν 81 γεννήσεις, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους 2023 διενεργήθηκαν συνολικά 192 εμβρυομεταφορές σε κυοφόρους, από τις οποίες προέκυψαν 51 γεννήσεις.
Σημειώνεται ότι στα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται δεδομένα από Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στα Χανιά.
 

2022 2023
ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΣΕ ΚΥΟΦΟΡΟΥΣ(ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ)  194  192
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ  ΑΠΟ ΚΥΟΦΟΡΟ (ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ)  81  51

 


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Διαβάστε το PDF εδώ