ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA 

 

6-9-2023

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) εν όψει της διεξαγόμενης προανάκρισης αναφορικά με τη δραστηριότητα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τις λοιπές Αρχές έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την ασφαλή διαφύλαξη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού της εν λόγω Μονάδας  και με σκοπό την απόδοσή του στους δικαιούχους.

Προς την κατεύθυνση αυτή το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΑΙΥΑ έχει προβεί σε έκτακτες συνεδριάσεις και στη λήψη πρόσφορων μέτρων ώστε σύντομα να είναι σε θέση να ανακοινώσει τη διαδικασία απόδοσης του γεννητικού υλικού στους δικαιούχους.

 

 

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή
Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου
Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών