ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΙΥΑ

«Επίσημα στατιστικά στοιχεία ΜΙΥΑ για την εφαρμογή μεθόδων ΙΥΑ

όπως κατατέθηκαν στην ΕΑΙΥΑ για τα έτη 2018 και 2019»

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Αναπλ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Βραχνής γνωστοποιεί τα στατιστικά στοιχεία των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α) για εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τα έτη 2018 και 2019, όπως κατατέθηκαν επίσημα στην ΕΑΙΥΑ από τις ΜΙΥΑ.

Οι Μ.Ι.Υ.Α. υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία και τα ιατρικά δεδομένα των προσώπων που υποβάλλονται σε μεθόδους Ι.Υ.Α. και συναφείς τεχνικές.

Από τα αποσταλθέντα στοιχεία προκύπτει ότι πολύ σημαντικό ποσοστό των γεννήσεων στην χώρα μας προέρχεται από εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Έτος 2019

Μέθοδοι ΙΥΑ

Αριθμοί κύκλων

Γεννήσεις*

Φρέσκοι Κύκλοι

(Fresh Cycles)

15.652

1.741

Κύκλοι από απόψυξη

(Frozen Cycles)

5.607

1.584

Κύκλοι με προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

(PGD Cycles)

340

121

Κύκλοι από δωρεά ωαρίου

(Egg Donation Cycles)

4.129

1.742

Σπερματέγχυση με χρήση σπέρματος συζύγου

(IUI-H)

3.117

272

Σπερματέγχυση με χρήση σπέρματος δότη

(IUI-D)

219

61

Σύνολο

29.064

5.521

Έτος 2018

Μέθοδοι ΙΥΑ

Αριθμοί κύκλων

Γεννήσεις*

Φρέσκοι Κύκλοι

(Fresh Cycles)

16.285

1.529

Κύκλοι από απόψυξη

(Frozen Cycles)

5.623

1.003

Κύκλοι με προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

(PGD Cycles)

262

53

Κύκλοι από δωρεά ωαρίου

(Egg Donation Cycles)

5.613

1.427

Σπερματέγχυση με χρήση σπέρματος συζύγου

(IUI-H)

2.715

213

Σπερματέγχυση με χρήση σπέρματος δότη

(IUI-D)

373

65

Σύνολο

30.871

4.290

 

 

* Οι γεννήσεις αφορούν τα περιστατικά που καταγράφηκαν μόνο στον Ελλαδικό χώρο. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό.

Σύνολο γεννήσεων στην Ελλάδα για το έτος 2019 (ΕΛΣΤΑΤ): 83.763

Σύνολο γεννήσεων στην Ελλάδα για το έτος 2018 (ΕΛΣΤΑΤ): 86.440

Το σύνολο των γεννήσεων από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για το έτος 2018 ανέρχεται στο 5.1% των γεννήσεων, ενώ για το έτος 2019 στο 6.4% των γεννήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Α.Ι.Υ.Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ