Απόφαση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με το γεννητικό υλικό δοτών/δοτριών και την παρ. 2, άρθρ. 9, Ν. 3305/2005

 

Με την συμπλήρωση δύο ετών από την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και την, κατ’ εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρ. 9 του Ν 3305/2005, από 20.02.2023 απόφαση για άδεια διενέργειας πράξεων κατόπιν αίτησης στην ΕΑΙΥΑ, το Εποπτικό Συμβούλιο κατά την 2η Συνεδρίαση/11.01.2024 αποφάσισε ότι:
1. Μετά την 30η Απριλίου 2024 δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρ. 9 του Ν 3305/2005 άδειες χρήσεις γεννητικού υλικού. Επομένως, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρ. 9 του Ν 3305/2005 μετά την ένδειξη στο μητρώο δοτών της ΕΑΙΥΑ ότι έχουν γεννηθεί παιδιά σε 10 οικογένειες από τον ίδιο δότη/δότρια και δεν είναι επιτρεπτή η χρήση του γεννητικού του/της υλικού. Κάθε τέτοια πράξη υποβοήθησης επισύρει δε την κύρωση της παρ. 10 του άρθρ. 26 και της παρ. 9 του άρθρ. 27 του Ν. 3305/2005.
2. Οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και όσες θα υποβληθούν μέχρι την 30η Απριλίου 2024 θα εξεταστούν, όπως συνήθως, με τα κριτήρια που έχουν δημοσιοποιηθεί.
3. Εφιστάται η προσοχή των ΜΙΥΑ και ΤΚ να καταχωρίζουν τα τρέχοντα περιστατικά τους εντός 7 ημερών από την πραγματοποίησή τους, το αποτέλεσμα κάθε εμβρυομεταφοράς εντός 20 ημερών από την διενέργειά της, καθώς και το αποτέλεσμα κάθε κύησης εντός 40 εβδομάδων, από την διαπίστωσή της. Κάθε παράλειψη θα επιφέρει την εφαρμογή της παρ. 14, άρθρ. 27, Ν. 3305/2005, η δε κύηση με μη δηλωθέν αποτέλεσμα θα θεωρείται γέννηση τέκνου όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό γεννήσεων κατ’ άρθρ. 9, Ν 3305/2005.
4. Με νεότερη ανακοίνωση της ΕΑΙΥΑ θα δοθούν οδηγίες για την τύχη του γεννητικού υλικού το οποίο, κατόπιν της ένδειξης του μητρώου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί κατ’ άρθρ. 9, Ν 3305/2005

 


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Διαβάστε το PDF εδώ