Εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 10 / 18-2-2016 Προεδρικό Διάταγμα περί Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις. Δείτε το σχετικό σύνδεσμο.