Εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 2639/Β/8-12-2015 Απόφαση περί Ίδρυσης και λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και Προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το σχετικό σύνδεσμο.