ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10-9-2020

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ενημερώθηκε από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους α) της Μ.Ι.Υ.Α. της Γ’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής στο Π.Γ.Ν. Αττικόν και β) ιδιωτικής Μ.Ι.Υ.Α., σχετικά με ωοληψία γυναίκας με θετική εξέταση RT-PCR για SARS-CoV-2, στις 5-9-20, στο Π.Γ.Ν. Αττικόν.  Η γυναίκα παραπέμφθηκε από την ιδιωτική Μ.Ι.Υ.Α. κατόπιν ενημέρωσης του Ε.Ο.Δ.Υ., έχοντας κάνει την τελική ένεση πυροδότησης ωοθυλακιορρηξίας…