Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη την προστασία της Δημόσιας Υγείας, όλες οι συναλλαγές με την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με ραντεβού.