Με τον όρο αυτό περιλαμβάνουμε όλες τις τεχνικές που βοηθούν μια γυναίκα να κυοφορήσει. Συνήθως όμως αναφερόμαστε στην εξωσωματική γονιμοποίηση.