Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Εμβρυομητρικής Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.