ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ

Καθηγήτρια Μαιευτικής, Γυναικολογίας και Στείρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περισσότερα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ

Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. Επείγουσας Ιατρικής και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

Περισσότερα

ΒΡΑΧΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Εμβρυομητρικής Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Περισσότερα

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» – Ά Μαιευτική &  Γυναικολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερα

ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Aναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Περισσότερα

ΦΡΥΣΙΡΑ ΕΛΕΝΗ

Αναπληρώτρια Κλινικής Γενετικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Περισσότερα

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δικηγόρος, Διδάκτορας Νομικής Σχολής
Πανεπιστημίου Χαιδελβέργης, Ειδικός Επιστήμoνας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης.

Περισσότερα

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ

Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

Περισσότερα

ΜΕΣΣΗΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Λέκτορας Μαιευτικής Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΡΑΣΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Επιμελήτρια Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Περισσότερα

ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διευθυντής Ε.Σ.Υ. – Ουρολόγος
Γενικόυ Νοσοκομείου Σισμανόγλειο.

ΧΑΤΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΒΙολόγος ΠΕ Μονάδας Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Περισσότερα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διεύθυνση ΕΑΙΥΑ

Τμήμα Δικαίου & Βιοηθικής

Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών

Τμήμα Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων