Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» –
Ά Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.