Δικηγόρος, Διδάκτορας Νομικής Σχολής
Πανεπιστημίου Χαιδελβέργης, Ειδικός Επιστήμoνας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης.