Η Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου είναι καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Είναι μέλος του Management Board της European Union Agency for Fundamental Rigths. Διευθύνει το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ καθώς και το Διϊδρυματικό Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις”.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής (2011 – 2015) και είχε την επιστημονική ευθύνη για την υλοποίηση ενός προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, με θέμα “Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και προστασία του εμβρύου ιν ωιτρο” (2014 – 2015).

Διευθύνει το περιοδικό “Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική” και είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών “European Criminal Law Review” (www.euclr.eu), Υπεράσπιση (1991 – 2000), Ποινική Δικαιοσύνη και Βιοηθικά. Συνδιευθύνει τις σειρές «Δημοσιεύματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής», «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» και «Ιατρική Πράξη, Βιοϊατρική και Δίκαιο».

Είναι μέλος της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, της Ένωσης Ευρωπαίων Νομικών, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της European Society of Human Reproduction, του European Law Institute και της ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας “European Criminal Policy Initiative».

Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε περισσότερα από 180 εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συγγράψει μόνη ή σε συνεργασία με άλλους 35 βιβλία (έξι από αυτά στα αγγλικά και ένα στα αγγλικά και τα γερμανικά) και περισσότερες από 250 μελέτες δημοσιευμένες σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά και συλλογικούς τόμους.