Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. Επείγουσας Ιατρικής και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.