Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας, μέλος της Επιτροπής Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2007 – 2011), αναπληρωματικό μέλος του ΚΕΣΥ.

Έχει βραβευτεί για το επιστημονικό του έργο από την Ακαδημία Αθηνών, την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών και επανειλημμένα από άλλες επιστημονικές εταιρείες.

Έχει 243 επιστημονικές  δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά, 55 στον ελληνικό ιατρικό τύπο, 210 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, 30 ομιλίες σε συνέδρια ως προσκεκλημένος ομιλητής και έχει 3.812 βιβλιογραφικές αναφορές.