Η κ. Κ. Καλαμπούκα είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της ίδιας σχολής και του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων. Ακόμη έχει παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN –  LOUVAIN LA – NEUVE ΒΕΛΓΙΟΥ  στον τομέα του Ευρωπαϊκού  Δικαίου.

Γνωρίζει την αγγλική και γαλλική γλώσσα και είναι κάτοχος του FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH και του CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE, αντίστοιχα.

Τον Μάρτιο του 2008 εκλέχθηκε για πρώτη φορά Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΑΜΘ (τότε ΤΕΙ Καβάλας) και από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι και σήμερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα.

Παράλληλα ασκεί τη δικηγορία, συμμετέχει σε πλήθος ελληνικών  και ξένων συνεδρίων, διοργανώνει από το 2010 μέχρι και σήμερα το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων και είναι Chair-Editor in the International Conference on FINANCE,  ACCOUNTING and LAW  (ICFA ’13) Chania Crete Greece 2013  and in Istanbul Turkey, December 2014.

Έχει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο αποτελούμενο από μονογραφίες και δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά επί θεμάτων του ιατρικού και εμπορικού δικαίου, και ενδεικτικά της υγειονομικής και διασυνοριακής περίθαλψης, της προστασίας του καταναλωτή και του ασθενούς, της φύλαξης  βλαστοκυττάρων, του αθέμιτου  ανταγωνισμού, των ηλεκτρονικών συναλλαγών κ.α.