Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.