Η κ. Μαρία Αδαμοπούλου κατέχει βασικό τίτλο σπουδών  Bachelor of Arts (B.A.) στη Μοριακή Βιολογία (Μικροβιολογία) και μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science (M.S.) στη Μοριακή Βιολογία με άριστα, από τη Σχολή Ιατρικών & Βιολογικών  Επιστημών του Πανεπιστημίου Southern Illinois University, Carbondale, Illinois των ΗΠΑ.  Διδακτορικό τίτλο  (Ph.D) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής.

Εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης- Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας στο  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ). Διαθέτει διδακτικό έργο στο Πανεπιστήμιο Southern Illinois University, Carbondale, Ill., στις HΠΑ, και στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (ΟΕΕΚ)/ΙΕΚ.

Έχει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, με πεδίο έρευνας τις προκαρκινικές και καρκινικές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας και στοματικής κοιλότητας αναφορικά με ποικίλους μοριακούς Δείκτες (biomarkers), ογκογονίδια και λοιμογόνους παράγοντες. Έχει συνεργαστεί με το Τμήμα Παθολογίας Τραχήλου στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, με το Εργαστήριο Ορμονικών Υποδοχέων στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, και στο Εργαστήριο Μοριακής Νευρογενετικής, στο Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ερευνητική υποτροφία από το τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Μικροβιολογίας  στο πανεπιστήμιο Southern Illinois University στις ΗΠΑ, με αντικείμενο μελέτης τους  μηχανισμούς  ογκογένεσης του ιού του ανθρώπινου θηλώματος (HPV) στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Έχει συγγράψει επιστημονικές εργασίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει επιμεληθεί την συγγραφή (μονογραφία) εκπαιδευτικού Βιβλίου “Ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας σε Βιοϊατρικά Εργαστήρια”, Εκδόσεις  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, καθώς και τη συγγραφή κεφαλαίων σε εκπαιδευτικά βιβλία και εγχειρίδια. Έχει συμμετάσχει με διαλέξεις και ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Έχει στο ενεργητικό της εργαστηριακό έργο στον τομέα της Βιολογίας της Αναπαραγωγής, και έχει συνεργαστεί με την Dr. Ann Kiessling, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Harvard Medical School, Νοσοκομείο Deaconess Hospital στις ΗΠΑ, και στην Μονάδα Ιατρικής Αναπαραγωγής στο Νοσοκομείο Μητέρα. Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Διαγνωστικό Κέντρο Ιατροβιολογικών Αναλύσεων «ΒΙΟΕΡΕΥΝΑ», Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής.

Διαθέτει σημαντικό διοικητικό και οργανωτικό έργο,  διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α) και από το 2012-2015 ειδική συνεργάτης στο Υπουργείο Υγείας, στο οποίο ασχολήθηκε με την

  • ανάπτυξη δράσεων στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).
  • Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • Εκτελεστική Επιτροπή Κωδικοποίησης και Σήμανσης υπηρεσιών υγείας και προμήθειας προϊόντων στο χώρο της Υγείας.
  • Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εργαστηριακούτομέα στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ
  • Επιτροπή Πρωτοβάθμιας φροντίδαςυγείας.
  • Επιτροπή οργάνωσης του e-Health Forum 2014, στo πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.α.