Αναφορικά με  την εφαρμογή της νέας επεμβατικής  μεθόδου  αναζωογόνησης των ωοθηκών ή   platelet rich plasma (PRP)  ωοθηκών   σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Γενικά, η μέθοδος  platelet rich plasma (PRP) είναι μία αυτόλογη επεμβατική μέθοδος,  κατά την οποία χρησιμοποιούνται αιμοπετάλια, πλούσια σε αυξητικούς παράγοντες, που απομονώνονται από το πλάσμα αίματος των ιδίων των ασθενών, και μετά από ειδική επεξεργασία εγχύονται στην πάσχουσα περιοχή  με σκοπό να βελτιώσουν  ή να επισπεύσουν τη φυσική διαδικασία της αναγέννησης των κυττάρων και  εν τέλει την αποκατάσταση βλαβών .

Η μέθοδος βρίσκεται  σε πειραματικό στάδιο και έχει εφαρμοστεί σε εκφυλιστικές βλάβες του νευρικού συστήματος, ορθοπεδικές παθήσεις    κ.α

Ειδικότερα όσον αφορά την γυναικεία αναπαραγωγή,  η μέθοδος  platelet rich plasma (PRP)  ωοθηκών   βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο με λίγα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της  (1,2,3) .

 

Επιπλέον, στη βάση δεδομένων κλινικών μελετών clinical trials.gov υπάρχουν δύο σχετικές κλινικές μελέτες: 1) Inovium Ovarian Rejuvenation Trials ClinicalTrials.gov Identifier:NCT03178695 η οποία άρχισε την 1η Ιουνίου 2017 και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί 25 Νοεμβρίου 2018  και 2) Rejuvenation of Premature Ovarian Failure With Stem Cells (ROSE) ClinicalTrials.gov Identifier:NCT02696889  η οποία στην παρούσα φάση αναζητά ασθενείς για να συμμετάσχουν με στόχο να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο 2020.

Για τους παραπάνω λόγους,  η μέθοδος  platelet rich plasma (PRP)  ωοθηκών   είναι ερευνητική μέθοδος  για την ενδεχόμενη αντιμετώπιση ωοθηκικών δυσλειτουργιών και κατά συνέπεια οποιαδήποτε κλινική εφαρμογή της σε ασθενείς θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες εφαρμογών κλινικών μελετών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Βιβλιογραφία

  1. Sills ES, Rickers NS, Li X, Palermo GD. First data on in vitro fertilization and blastocyst formation after intraovarian injection of calcium gluconate-activated autologous platelet rich plasma.    Gynecol Endocrinol. 2018 Feb 28:1-5
  2. Callejo J, Salvador C, González-Nuñez S, Almeida L, Rodriguez L, Marqués L, Valls A, Lailla JM. Live birth in a woman without ovaries after autograft of frozen-thawed ovarian tissue combined with growth factors. J Ovarian Res. 2013 May 7;6(1):33.
  3. Bakacak M, Bostanci M.S. ,İnanc F. Yaylali A. Serin S. Attar R.Yildirim G.eYildirim O.K. Protective Effect of Platelet Rich Plasma on Experimental Ischemia/Reperfusion Injury in Rat Ovary. Gynecol Obstet Invest 2016;81:225-231