Στη Συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, στις 12:00 στα γραφεία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ε.Α.Ι.Υ.Α), η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ανακοίνωσε την έναρξη διαβούλευσης για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

 

Ένα από τα θέματα της διαβούλευσης θα είναι η τύχη των πλεοναζόντων κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ωαρίων, ιδίως η διάθεσή τους με σκοπό την τεκνοποιία, και η προοπτική δημιουργίας Δημόσιας Τράπεζας.

 

Στην Συνέντευξη Τύπου παραστάθηκαν και τοποθετήθηκαν επί του θέματος ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού κ. Ιωάννης Αποστολόπουλος και ο Γ.Γ. της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής κ. Κωνσταντίνος Πάντος. Ανεγνώσθη, επίσης, η δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος, Mητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου και η δήλωση του Μέλους της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και της Ε.Α.Ι.Υ.Α. Καθηγήτριας κ. Αθηνάς Κοτζάμπαση.